Tjänster och digitala lösningar

Tidiga skeden och skisser

Vi hjälper våra kunder med att analysera och skissa på stora som små projekt i tidiga skeden och genom rådgivning och förslag om hur fastigheten kan förädlas på bästa sätt samt med hjälp av BIM och 3D-modeller tolkar vi planen och driver projektet framåt tillsammans mer er.

 


Boka rådgivningsmöte redan idag.
Kontakta oss

bygglov och startbesked

Vi tar er vision till verklighet. Vi hjälper er med ert bygglovsansökan, från första skiss till färdiga bygglovshandlingar och hjälper er med frågor gällande myndighetskrav, arkitektur och byggteknik.

Vi börjar med att boka ett startmöte för att lyssna på er och kunna ta fram förslag som uppfyller er önskemål utifrån vår erfarenhet och myndighetskrav och regler. Vi kommer sedan att kunna agera som projektledare och även rådge er fram till startbeskedet vid önskemål

Hör av dig så bokar vi ett möte.
Kontakta oss

Kontrollansvarig

Våra lång erfarna kontrollansvariga är certifierad med behörighet K enligt PBL (Plan och bygglagen).
Den kontrollansvariga kommer att upprätta förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor  för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs för att sedan avge ett utlåtande som underlag till slutbesked.

Vår KA kommer att närvara vid:

 • Teknisk samråd
 • Besiktningar
 • Andra kontroller enl. ök
 • Byggnadsnämndens arbetsplatbesök

 

Tveka inte att kontakt oss om du behöver KA för ditt projekt.

Kontakta oss

Förfrågningsunderlag och bygghandlingar

Vi på JR arc och design har lång erfarenhet inom byggprojektering. Vi har varit delaktiga i stora som små projekt.
Våra arkitekter, ingenjörer och projektörer jobbar med BIM och i 3D-modeller och är vana vid projektering i Revit, ArchiCad och även Tekla.

Vi gillar att jobba smart för att hålla tidplanen och budgeten och genom tillämpning av BIM och våra digitala verktyg kan vi leverera underlag med högre kvalité samt lönsammare pris.
Våra kunder får alltid en kunskapsöverföring inom de senaste digitala processerna som understödjer projektering och som i sin tur kan underlätta samarbetet för hela projekteringsgruppen.
Hör av dig så berättar vi mer.

Kontakta oss

BIM och 3D-projektering

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en teknisk revolution som håller på att förändra byggsektorn och utvecklingen går väldigt snabbt just nu.
Via BIM kan vi få:

 • Bättre förståelse för koncept och färdig byggnad
 • Bättre samordning och mindre fel
 • Minskad tidsåtgång i byggskedet
 • Estimering av material, kostnad och tid
 • Högre produktivitet och Kvalité

Vi på JR arc och design gillar att jobba smart istället för att jobba hårt och har som vision att ligga i framkant inom digitalisering och samhällsutveckling och i sin helhet kunna leverera ett professionellt underlag i byggprojektets alla skeden.
Våra arkitekter, ingenjörer och projektörer jobbar med BIM och 3D-modeller och är vana vid projektering i Revit, ArchiCad och även Tekla.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill höra mer.

Kontakta oss

Specialister inom

Vi hanterar hela processen i alla typer av byggprojekt, från den tidigaste planeringsfasen till idrifttagning. Den roll vi har kan variera från huvudansvarig konsult till specialistleverantör.
Vår specialtjänster omfattar:

 • Skyddsrumsprojektering
 • Projektering av hus-, industri- och anläggningar
 •  Tillämpning av BIM-eye
 • Dalux box och viewer
 • Byggnadsutformning, byggnadsteknik och byggnadsfysik
 • 3D-visualiseringar, BIM och ritningsframställning och granskning
 • Ombyggnads- och renoveringsteknik
 • Expertgranskningar och metoder för värdering
 • Granskningsadministratör i Bluebeam Studio med tillämpning av BEAst
 • Projekteringsledning
 • Kontrollansvarig enl. PBL/ certifierade KA

 

Kontakta oss om du vill veta mer.

Kontakta oss